Bright Minds, Beautiful Ideas
Bruno Munari
Munari Guixe
Charles & Ray Eames
Jurgen Bey
ExhibitionBookWorkshopSponsorsPress
 

De designwereld is in verwarring. De markt wordt overspoeld door produkten, ontwerpers en bedrijven, waarvan het merendeel imitaties zijn die elkaar steeds vervangen. De scheidlijnen tussen verschillende disciplines vervagen steeds verder, terwijl merken met elkaar fuseren en ontwerpburo's failliet gaan. Oude en nieuwe waarden botsen. De werledeconomie is in recessie terwijl de belangstelling voor locale aspecten steeds meer toeneemt. De hoogste tijd voor een herbezinning. Wat is een actuele en werkelijk eigentijdse ontwerp-attitude - wat is eigentijds design? Dit zijn vragen die aan de orde worden gesteld door 'Bright Minds, Beautiful Ideas', een inspirerend en brainstormend boek dat door de verbeelding en het werk van vier innovatieve en invloedrijke ontwerpers een perspectief voor het heden (en mogelijk de toekomst) schept. Ondanks de verschillen in achtergrond en de periode waarin zij werk(t)en delen Bruno Munari (Italie 1907-1998), Charles en Ray Eames (V.S. 1907-1978 en 1912-1988), Martí Guixé (Spanje 1964) en Jurgen Bey (Nederland 1965), een aantal karakteristieken die van fundamenteel belang voor design zijn. Zij onderzoeken alles en zijn in staat om fantasie, speelsheid en onderzoek te koppelen aan visie. Zij verbinden cultuur aan economie en wetenschap en linken nieuwsgierigheid en openheid aan sociaal engagement en actie. Hun werk en visie zijn tijdloos en tegelijk eiegntijds. 'Bright Minds, Beautiful Ideas' is een essentieel boek dat een sprankelend perspectief biedt op de rollen, waarden en functies van ontwerpers en design.

English

Opgezet ter gelegenheid van ExperimentaDesign 2003. Een co-productie tussen ExperimentaDesign 2003, Centro Cultural de Belém en De Kunsthal. Curator: Ed Annink. Website: Ontwerpwerk, office for design.

ExperimentaDesign 2003 . Centro Cultural de Belém .
De Kunsthal . Ed Annink . Ontwerpwerk


ExhibitionExhibition
» Centro Cultural de Belém,
Lisbon, Portugal
19 Sept - 30 Nov 2003
» De Kunsthal
Rotterdam, The Netherlands
25 Sept - 5 Dec 2004

BookBook
Edited by Ed Annink and Ineke Schwartz
Published by BIS Publishers
ISBN 90 6369 062 2

WorkshopWorkshop
19 - 23 May 2003
By Martí Guixé and Jurgen Bey

Initiated by Ontwerpwerk, office for design