Bright Minds, Beautiful Ideas
Bruno Munari
Munari Guixe
Charles & Ray Eames
Jurgen Bey
ExhibitionBookWorkshopSponsorsPress
About

Jurgen Bey

Jurgen Bey

Jurgen Bey (1965) wordt gedreven door een ambitie de wereld te begrijpen. Hij is in staat op een unieke manier vragen te stellen. Naar zijn mening is het bizar iets nieuws te willen verzinnen of maken want ieder ding en iedere oplossing die we kunnen dromen bestaat al in de wereld om ons heen. Het is slechts een kwestie van het kunnen herkennen en het kunnen omzetten in iets dat mensen willen gebruiken. Daarom is Bey constant bezig de werkelijke kwaliteiten en verborgen waarden van de dingen om ons heen te analyseren. Hij analyseert zelfs verschijnselen zoals stof en wachten. Dingen waar niemand in is geinteresseerd, maar die van enorme waarde kunnen zijn zodra we begrijpen hoe het gebruikt kan worden.
Vanuit zijn interesse in de emotionele waarde van dingen maakt Bey nieuwe beelden en werken, die tot denken aanzetten en discussies over de waarden van de hedendaagse productiemachine uitlokken. Los van de basale functionaliteiten draagt zijn conceptuele werk bij aan de internationale discussie over de rol van design en de ontwerper.

Lees ook de volledige tekst van Louise Schouwenberg in het boek.

www.jurgenbey.nl